Trần Khánh lâm 5 tháng trước

"Bán hàng quá mắc"

Mình mua Kem bôi da Thuần mộc thanh mộc hương, 16g bán giá 180.000. Cùng bôi kiểu này thuốc ngoại bán có 3-40.000. Bán giá quá cắt cổ. Mua lần đầu cũng là lần cuối.

Tài trợ

mã giảm giá Shopee