Hướng dẫn sử dụng

Ai được viết đánh giá?

- Tất cả mọi người (bao gồm cả thành viên đăng ký và ẩn danh), những từ ngữ tục tĩu sẽ bị thay thế bằng dấu *.

Ai được phép thêm cửa hàng?

- Ai cũng có thể Yêu Cầu thêm cửa hàng vào hệ thống, chúng tôi sẽ xét duyệt yêu cầu của bạn trước khi hiển thị lên website để tránh việc trùng lặp, sai thông tin

- Lưu Ý: Cửa hàng có đầy đủ thông tin và Website hoạt động sẽ được duyệt tự động, những cửa hàng không đầy đủ thông tin hoặc không có Website sẽ phải chờ duyệt

Tại sao nên đăng ký thành viên?

- Quản lý được đánh giá theo từng cửa hàng 

- Có thể chỉnh sửa đánh giá

- Có thể quản lý cửa hàng (nếu là chủ cửa hàng)

- Không hiển thị thông tin nhạy cảm (email khi đăng ký). Chúng tôi không cho phép bất cứ ai xem được email của bạn ngoại trừ việc sử dụng nó để đăng nhập vào hệ thống.