Ẩn danh 7 tháng trước

"nhân viên lôm côm"

dẫn vợ vào hỏi mua điện thoại, không mua được máy vì chưa đúng sở thích. vừa ra khỏi cửa hàng nhân viên dùng số lạ nhắn tin chê bai không có tiền đòi đi mua điện thoại. 

Tài trợ

mã giảm giá Shopee