Phạm thi ngan 2 tháng trước

"Bạch long q7"

Minh mua máy của hang của tụi nó bán máy sữa chữa gio đem vô đổi thù đổ thừa bi nay bi kia minh đem máy ra cho ông anh coi thi ông a nói máy nay eo kinh xong ra bán tụi nay buon bán lừa đảo 

Tài trợ

mã giảm giá Shopee