Ẩn danh 10 tháng trước

"Nhân viên quá hãm"

Mình đã từng mua 1 con iPad ở di động việt , nhân viên quá hãm , tư vấn khách mua phụ kiện, khách không mua, lập tức quay ra lật mặt😳

Tài trợ

mã giảm giá Shopee