Kim Ngân 2 tuần trước

"Bán đồ dởm"

Túi mới mua thùng lau nhà về. Nhân viên không test hàng cho khách. Tới khi đem ra sử dụng bị lỗi. Đổi thì không cho. Nếu trong  ngày. Mà t mua ban đêm mà đổi trong ngày. Thấy khách đem đồ vô đổi là không muốn tiếp. Không bao giờ t ghé mua cái gì nữa. Quá tệ

Tài trợ

mã giảm giá Shopee