Ngọc Nguyễn Store HCM

(18)

Đồ dùng công nghệ

164/8 Trần Quốc Thảo, Phường 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Ẩn danh 3 năm trước

"Làm ăn chán"

Mua ở đây con máy, bảo hành hơn nửa tháng mà không có

Tài trợ

mã giảm giá Shopee