Ngọc Nguyễn Store HCM

(12)

Đồ dùng công nghệ

164/8 Trần Quốc Thảo, Phường 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Sấm Sơn 3 tháng trước

"Hàng hoá oke"

Đã mua nhiều lần . Máy móc oke . Dọc review thấy nhiều anh em tiêu cực quá . Shop làm việc rất oke nhanh gọn . Anh em nên thử

Ẩn danh đã 1 tháng trước

Đừng có mà phán bừa?

Tài trợ