review cửa hàng - Tam Thánh Shop

Tam Thánh Shop

(1)

Đồ dùng công nghệ


Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký nu chưa có tài khoản, để gửi và quản lý các đánh giá, hoặc cũng có thể gửi đánh giá ẩn danh

"Uy tín nha ae"

mới ghé tư vấn mấy cái máy ghi âm mà anh chủ quán nhiệt tình quá xá

Ẩn danh đã 3 tuần trước

Đừng có mà phán bừa?


Cửa hàng Tam Thánh Shop

Không có gii thiệu về cửa hàng này. Nếu bạn là chủ sở hu hoặc quản lý cửa hàng này, bạn có thể yêu cầu và thêm một đoạn giới thiệu ngắn.

Tài trợ


mã giảm giá Shopee