Dũng 1 năm trước

"Bảo hành kém cực kỳ"

Ra mua hàng đến khi cần quay lại hỗ trợ thì trốn cmn mất tăm

Tài trợ

mã giảm giá Shopee