Khanh 1 năm trước

"Tội cho xtmobile"

Bị xtmobi FAKE bán hàng dựng, rồi bị tất cả khách hàng bị lừa vào đánh giá 1 sao.

Tài trợ

mã giảm giá Shopee