Khoa 9 tháng trước

"Mua máy bị reset couter"

Mua máy đã xem tình trạng máy cũng ok, tinh tưởng cửa hàng lớn, mua con máy về facetime không dùng được cho ĐT, xong Faceid toàn phải dùng mật khẩu để mở, máy tự dưng reset xong hiện quả táo tắt mở. Không giải quyết được gì, mua máy mà vậy đừng mơ ai quay lại mua. 

Tài trợ

mã giảm giá Shopee