Gói cửa hàng

Bạn có thể đăng ký gói Premium để xác nhận chủ sở hữu cửa hàng cùng với những đặc quyền riêng
Để xác nhận chủ sở hữu, chỉ cần tìm tên cửa hàng của bạn hoặc thêm mới và bấm vào Xác nhận chủ sở hữu

Theo tháng

$4/tháng

Quản lý 1 cửa hàng
Nhận email thông báo khi có đánh giá về cửa hàng
Thêm giới thiệu cửa hàng
Không xuất hiện quảng cáo
Hiển thị cửa hàng ưu tiên
Trả lời đánh giá với tư cách cửa hàng

Theo năm

$48/năm

Quản lý 1 cửa hàng
Nhận email thông báo khi có đánh giá về cửa hàng
Thêm giới thiệu cửa hàng
Không xuất hiện quảng cáo
Hiển thị cửa hàng ưu tiên
Trả lời đánh giá với tư cách cửa hàng

6 tháng

$25/6 tháng

Quản lý 1 cửa hàng
Nhận email thông báo khi có đánh giá về cửa hàng
Thêm giới thiệu cửa hàng
Không xuất hiện quảng cáo
Hiển thị cửa hàng ưu tiên
Trả lời đánh giá với tư cách cửa hàng