Ẩn danh 2 năm trước

"nhân viên bát nháo"

Mới có phốt sửa máy bị lấy cắp dữ liệu, báo thì chìm rồi comment vào đây cho mọi người biết mà cẩn thận.

Ẩn danh đã 7 tháng trước

Hợp lý, tặng 1 like

Tài trợ

mã giảm giá Shopee