Ẩn danh 8 tháng trước

"Cửa Hàng rườm rà phức tạp, nhân viên việc chưa xong đã lo bà tám"

chính sách bảo hành còn kém. cái gì cũng phải đợi 1 tuần. trong khi tgdđ họ kiểm tra ngay lỗi rồi bảo hành luôn. giấy tờ rườm rà. nhân viên chưa xong việc đã lo bà tám. chờ mỗi tờ giấy bảo hành từ lúc trời còn nắng tới trời mưa nhân viên vẫn lo ngồi tám. 

Tài trợ

mã giảm giá Shopee