Jessy 4 tháng trước

"Làm ăn chán như con gián"

Mình thấy Fpt nhắm không có giỏi kỹ thuật thì dẹp bà các sản phẩm liên quan đến kỹ thuật đi, mua PC với màn hình mà nhân viên tới lắp lóng nga lóng ngóng, lắp không xong cái kêu người khác tới đổi người cũng không ra gì, kêu kết nối màn hình cần mua dây gì đó, mình chạy đi mua cuối cùng không sài, dây wifi của PC mà kêu khỏi cắm, nói dây đó không có sài, ủa điên hả má...đi cài máy mà đi tay không, vít cũng mượn mình, laptop cũng mượn mình, rồi lỡ mình không có thì sao, làm cả ngày trời mở máy lên không có con mẹ gì hết, phải thuê thợ đến cài, thiệt chứ muốn mua chiếu trải quỳ lạy mấy bạn luôn á, không biết gì đừng có làm dùm trời ơi.

Tài trợ

mã giảm giá Shopee