Vân lê 2 tuần trước

"Mua 1 lần k có lần 2 dịch vụ chán"

Chưa nói tới chất lượng nhưng dịch vụ quá tệ k bao giờ bước chân vào làn 2

Tài trợ

mã giảm giá Shopee