Ẩn danh 2 năm trước

"Thái độ nhân viên,cách làm việc thiếu chuyên môn"

Tránh xa cửa hàng hoặc hệ thống này ra để đỡ vừa mất tiền vừa mang bực vào người

Ẩn danh đã 2 năm trước

Đừng có mà phán bừa?

Tài trợ

mã giảm giá Shopee