Ẩn danh 2 năm trước

"Hàng đểu"

Không nên mua

Ẩn danh đã 2 năm trước

Hợp lý, tặng 1 like

Tài trợ

mã giảm giá Shopee