Henry nguyen 2 năm trước

"Làm ăn mất uy tín"

Khi người dùng đã tin tưởng và đặt hàng ở shop, shop đã chốt gia va đã gửi email+ mms xác nhận giá sản phẩm cho khách hàng đặt hàng thành công. Khách hàng đã đợi tới ngày giao may Mà cứ hẹn lần hẹn lượt và đã thông cảm chấp nhận sự giao hàng chập trễ do COVID. Shop làm ăn cần uy t ín và chất lượng lên hàng đầu. Đằng này lại đối sự vơi khách hàng ngược lại, đã chậm trễ khách hàng đã thông cảm lại còn thông báo tăng giá sản phẩm thêm 5%, trong khi đó shop đã chốt gia với khách hàng khi đã đặt hàng thành công. Làm ăn mà để mất uy tín và chất lượng. tăng giá để thêm lợi nhuận. Được $ và mất cái quang trong nhất trong làm ăn.

Tài trợ

mã giảm giá Shopee