1 năm trước

"Hoàng Hà Quận 9"

Mua macbook M1 mới dùng được 1 năm thì hư , mà thi thoảng đi công tác mới dùng chứ thực ra mua về k có dùng tới . Đưa ra cửa hàng bảo hành thì bảo tính theo giờ mỹ nên phải lùi 1 ngày , hêtz hạn ngày hôm qua

Tài trợ

mã giảm giá Shopee