Đỗ Văn Vinh 1 năm trước

"Cửa hàng bán đồ đểu"

Đyt moe chúng mày bán đồ đểu nhưng k chịu ddổi máy cho khách hàng

Nguyên đã 6 tháng trước

Trường hợp của tôi cũng giống như bạn. Bán đồ đieu không đổi máy khác hoặc hàng tiền cho khách hàng

Tài trợ

mã giảm giá Shopee