Đỗ Văn Vinh 1 tháng trước

"Cửa hàng bán đồ đểu"

Đyt moe chúng mày bán đồ đểu nhưng k chịu ddổi máy cho khách hàng

Tài trợ