Ẩn danh 6 tháng trước

"Trải nghiệm tệ mua iphone 14promax"

Trải nghiệm tệ ip 14 promax tệ, pin tụt, app lỗi, màn hình lỗi, lag app

Tài trợ

mã giảm giá Shopee