Trải nghiệm 5 tháng trước

"Không nên thử, dù chỉ 1 lần"

Chế độ sau mua rất mất dạy, lúc mua thì nói hay lắm, máy có vần đề thì né tranh hoặc hẹn lần hẹn lựa, thái độ ko muốn phục vụ...

Tài trợ

mã giảm giá Shopee