Ẩn danh 2 tháng trước

"Nhân viên quá tệ"

Nhân viên quá tệ chửi khách như con , khi vào không có nhân viên ra giới thiệu yêu cầu chấn chỉnh lại nhân viên

Tài trợ

mã giảm giá Shopee