THục Linh 1 năm trước

"Làm ăn lừa đảo"

Hàng đểu, nhân viên chán. Mọi người dừng ham rẻ hay khuyến mãi gì đó. Tiền nào của nấy. Đặc biệt là đừng đến sửa máy tính, nhân viên làm rất ẩu, sửa cái này chưa xong thì hư cái khác. Vệ sinh máy tính 100k nhưng quét được 2 cái, còn chưa đi bụi

Ok đã 10 tháng trước

Hợp lý, tặng 1 like

Tài trợ

mã giảm giá Shopee