review cửa hàng - Nguyễn Kim

Nguyễn Kim

(1)

Trung tâm điện máy

Toàn quốc

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký nu chưa có tài khoản, để gửi và quản lý các đánh giá, hoặc cũng có thể gửi đánh giá ẩn danh

"not good"

services not good

Ẩn danh đã 3 năm trước

Đừng có mà phán bừa?


Cửa hàng Nguyễn Kim

Không có gii thiệu về cửa hàng này. Nếu bạn là chủ sở hu hoặc quản lý cửa hàng này, bạn có thể yêu cầu và thêm một đoạn giới thiệu ngắn.


Tài trợ


mã giảm giá Shopee