review cửa hàng - Surface Việt

Surface Việt

(1)

Đồ dùng công nghệ

Toàn quốc

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký nu chưa có tài khoản, để gửi và quản lý các đánh giá, hoặc cũng có thể gửi đánh giá ẩn danh

"tạm ổn nên thử"

mua thì thấy ổn còn bảo hành thì chưa rõ chờ sử dụng rồi quay lại review

Cửa hàng Surface Việt

Không có gii thiệu về cửa hàng này. Nếu bạn là chủ sở hu hoặc quản lý cửa hàng này, bạn có thể yêu cầu và thêm một đoạn giới thiệu ngắn.


Tài trợ


mã giảm giá Shopee