review cửa hàng - Thế giới BlackBerry HCM

Thế giới BlackBerry HCM

(1)

Đồ dùng công nghệ

016B Lô H Cư Xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký nu chưa có tài khoản, để gửi và quản lý các đánh giá, hoặc cũng có thể gửi đánh giá ẩn danh

"dịch vụ không tốt lắm"

Ko thích thái độ phục vụ lắm.

Cửa hàng Thế giới BlackBerry HCM

Không có gii thiệu về cửa hàng này. Nếu bạn là chủ sở hu hoặc quản lý cửa hàng này, bạn có thể yêu cầu và thêm một đoạn giới thiệu ngắn.


Tài trợ


mã giảm giá Shopee