Trung tâm Điện lạnh Limosa

(16)

Dịch vụ sửa chữa

15/55 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • limosa.vn

  • đánh giá cửa hàng trung tâm Điện lạnh limosa


Minh Trị 6 tháng trước

"Thái độ phục vụ tốt"

Nhìn chung cách phục vụ tốt, phòng kỹ thuật xử lý vấn đề cũng được

Ẩn danh đã 5 tháng trước

Đừng có mà phán bừa?

Tài trợ

mã giảm giá Shopee