review cửa hàng - Viettel Store

Viettel Store

(1)

Đồ dùng công nghệ

Toàn quốc

Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký nu chưa có tài khoản, để gửi và quản lý các đánh giá, hoặc cũng có thể gửi đánh giá ẩn danh

"trải nghiệp tuyệt vời"

Hiện mới mua con apple watch thấy từ khâu chăm sóc online, nhân viên cửa hàng đều rất tuyệt vời. Tạm cho 4 sao để xem hậu mãi sau này sao rồi quay lại đánh giá tiếp

Cửa hàng Viettel Store

Không có gii thiệu về cửa hàng này. Nếu bạn là chủ sở hu hoặc quản lý cửa hàng này, bạn có thể yêu cầu và thêm một đoạn giới thiệu ngắn.


Tài trợ


mã giảm giá Shopee