< Trở lại
Bộ lọc

Vị trí
Sắp xếp
 • Mặc định
 • Đánh giá tốt
 • Đánh giá xấu
 • Nhiều đánh giá
 • Ít đánh giá
Số lượng đánh giá
 • All
 • 25+
 • 50+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1k+
Trạng thái cửa hàng
 • Tất cả
 • Đã có chủ sở hữu
 • Chưa có chủ sở hữu

Hiển thị cửa hàng nhóm Sức khỏe và bảo hiểm

mã giảm giá Shopee


Pharmacity
1.52/5.00
164 đánh giá
Toàn quốc

Cửa hàng pharmacity khu vực Cẩm Phả - Quảng Ninh đối diện rạp công nhân - Xem ngay

Cửa hàng phục vụ tệ. Quầy kệ thì bẩn như kiểu không bao gi�

Cửa hàng phục vụ kém - Xem ngay

Rất thiếu chuyên nghiệp


Xem tất cả đánh giá