< Trở lại
Bộ lọc

Vị trí
Sắp xếp
 • Mặc định
 • Đánh giá tốt
 • Đánh giá xấu
 • Nhiều đánh giá
 • Ít đánh giá
Số lượng đánh giá
 • All
 • 25+
 • 50+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1k+
Trạng thái cửa hàng
 • Tất cả
 • Đã có chủ sở hữu
 • Chưa có chủ sở hữu

Hiển thị cửa hàng nhóm Sức khỏe và bảo hiểm

Pharmacity
1.75/5.00
8 đánh giá
Toàn quốc

Nhân viên lề mề
Nhiều lần ghé Pharmacity nhưng rất thất vọng về tốc độ làm việc của nhân vi....
Cửa hàng mất lịch sự với khách hàng, buôn bán không tôn trọng
Mình không phải nói tất cả cửa hàng của pharma nhưng mình mong xem lại nhân viên....

Xem tất cả đánh giá