Elle Bui 1 năm trước

"Chuyên bán sai loại mg khách yêu cầu và đưa thiếu thuốc"

Đã 2 lần tôi mua thuốc tại Pharmacity ở góc Hai Bà Trưng và Nguyễn Siêu. Đủ 2 lần nhân viên ở đây lợi dụng lúc tôi k để ý k bỏ đủ thuốc hay đúng thuốc tôi cần. Vì vậy, ai mua ở đây cần phải chú ý kiểm tra trước khi rời đi

Tài trợ

mã giảm giá Shopee