Poom 4 tháng trước

"Nhân viên thái độ"

Chi nhánh pharmacity ngay trần bình trọng lúc 11-12h trưa có chị nhân viên tóc đỏ thái độ khi mình mua hàng. Mình mua 1 chai nước nhỏ mắt. Chỉ kêu lấy 2 chai nhưng mình không chịu. Cái chỉ thái độ với mình. Mình phản ánh lên pharma để pharna có thể giải quyết những trường hợp này.

Tài trợ