Ẩn danh 3 tháng trước

"Nhân viên thái độ lòi lõm"

Nhân viên ở tại khu dân cư chung cư diamond riversides, thái độ với khách hàng, nhất là nữ và một nam lgbt, khách voi thiếu điều nhìn khách bằng nửa con mắt, nói chuyện trống không. Đã v thái độ kiểu nuốn mua thì mua ko mua thì thôi chả cần. Người làm nhành dịch vụ y tế v thì chỉ mong dẹp tiệm sớm

Tài trợ