Chị 8 tháng trước

"Nhân viên thái độ"

Tệ. 8h sáng vô mua thuốc. Chắc do đơn ít tiền nên nhân viên có thái độ tệ. Hỏi lấy thuốc thì kiểu khó chịu, như muốn đuổi mình đi vậy. Cần xem xét lại thái độ nhân viên. Dù sao khách hàng đến mua cũng là người mất tiền chứ có đến xin đâu mà làm ra cái thái độ khó chịu như vậy. Nhân viên mà cứ tưởng mình là chủ.

Tài trợ

mã giảm giá Shopee