Ẩn danh 3 tuần trước

"nhân viên vô học"

Rất nhiều ý kiến về nhân viên nhưng mình không tin, mình nghĩ hệ thống lớn mà sao vậy được. Nhưng hôm nay được trải nghiệm thực sự rất tệ luôn á

Tài trợ