Ẩn danh 1 năm trước

"Thái độ phục vụ 1 điểm"

Thái độ phục vụ so với Long Châu khác một trời một vực, mặt nhân viên nghênh nghênh. Chấm thái độ 1 điểm.

Tài trợ

mã giảm giá Shopee