Nguyễn Phương 10 tháng trước

"Mua thuốc kê giá quá cao"

Mua thuốc ở của hàng mà mấy anh chị ăn của em 400k sợ thật in hóa đơn mà thuốc toàn lệch giá 

Tài trợ

mã giảm giá Shopee