Ẩn danh 8 tháng trước

"Không cắt liều"

Mở kênh online là để bán thuốc cho những khach hàng không tiện đến cửa hàng mua. Mà lên nhắn tin trực tuyến cho cửa hàng thì lại bảo không cắt liều và bảo khách đến trực tiếp cửa hàng là sao ạ ?

Tài trợ

mã giảm giá Shopee