Ẩn danh 7 tháng trước

"Mình bảo mua 2 liều thuốc đau mắt, chị bán kê toa cho mình hẳn 6 liều luôn hỏi ra thì chị kêu phải như vậy mới hết các kiểu mà mình mua thuốc uống trc đó r chỉ cần 2 liều nữa là hết và đơn mì"

Mình bảo mua 2 liều thuốc đau mắt, chị bán kê toa cho mình hẳn 6 liều luôn hỏi ra thì chị kêu phải như vậy mới hết các kiểu mà mình mua thuốc uống trc đó r chỉ cần 2 liều nữa là hết và đơn mình 100k 🥲 pharmacity đường 3/2 cần thơ nhé! né lẹ

Tài trợ

mã giảm giá Shopee