Giang 6 tháng trước

"Phàn nàn về chính sách tích điểm và chăm sóc khách hàng"

Khách mua hàng không thông báo với khách là sắp hết hạn trừ điểm tích lũy. Mỗi lần mua hàng chờ khách hỏi à sao em không trừ điểm cho chị. Thì mới nhận được câu em lỡ tính xong rồi lần sau chị trừ nhé. Lần sau 1 lần, lần sau 2 lần, .... rồi đến câu chị không còn điểm vì hết hạn không xài điểm **ear.  

Tài trợ

mã giảm giá Shopee