Ẩn danh 5 tháng trước

"Buôn bán chậm chạp lề mề"

Buôn bán thì chậm chạp, bán thuốc uống 10 lần chưa hết, ng thì chèo kéo khách

Ẩn danh đã 4 tháng trước

Hợp lý, tặng 1 like

Tài trợ

mã giảm giá Shopee