Ẩn danh 2 tuần trước

"Buôn bán chậm chạp lề mề"

Buôn bán thì chậm chạp, bán thuốc uống 10 lần chưa hết, ng thì chèo kéo khách

Tài trợ

mã giảm giá Shopee