Ẩn danh 1 tháng trước

"Nhân viên tại chi nhánh Đốc Ngữ quá tệ"

Nhân viên thái độ với khách hàng khi khách hàng hỏi. Ít tuổi nhưng nói trống không, thái độ với khách. Trình độ kém. Dịch vụ tồi, không có lần mua tiếp theo

Tài trợ

mã giảm giá Shopee